Archive for the 'ARM and culture' Category

waiting in the wings >> 15 july – 24 july >> waldengallery Berlin

Dear Readers,

A quick update is needed, cause since the 6th of june the Artspace Rondeel is closed and in this same week the biggest cultural disgrace took place in dutch Politics. It seems that the supposed “end of money” is the final end of Respect as been seen in The Hague where police was beating up peacefull demonstrating artists (almost in greek style). End of Respekt is end of Culture and one is about to become faithless in a country once reknown for its openess and tolerance/respect for nature, design and architecture, dance and so on. This can only mean a BRAINDRAIN big style sooner or later and it seems that natural KRIMP (= the shrinking of smaller towns like Maastricht) is not enough. So Cultural Aims can better be redefined into Maastricht Culturless Capital 2018 for instance to be able to reach any goal afterall. However what continues is 3 letters. ARM. Our ARM has been succesfull last thursday as the first ARM as in Art Research Music took place during the opening of the http://www.spektrale2011.de. Amazing sounds and colours becoming music. And now the next exhibition/performancepark is heading forward to become a great concentrate. So that is why we invite you for the following:

Waiting in the Wings – concentrate Nr. 1

No- Stage Exhibition

15th of July to 24th of Juli 2011
at Walden Kunstausstellungen

Potsdamer Strasse 91, 10785 Berlin
Wednesday to sunday 3 to 7p.m

Eveningprogramm: (7 to 10p.m)

13th of July improvisationnight I with Joy Frempong, Andi Zant and guests
15th of July Opening with Performance by Samuel Stoll and Noëlle-Anne Darbellay
20th of July improvisationnight II with Jörg Hochapfel and Raquel Tapia, Seamus O`Donnell and Naja Wirtschoga
23th of July Finissage with Performance by Samuel Stoll, Seamus O`Donnell and Kaspar König

17 local and international artists are involved in «Waiting in the wings»
For a week they gaine their creativity together to create
a lively no-stage exhibition.
Visitors move through a live-Installation and are
physically involved and connected to the scenery.

http://waitinginthewings.twoday.net/stories/waiting-in-the-wings-im-konzentrat-nr1/

Samuel Stoll (CH), Noëlle-Anne Darbellay(CH), Maja Gehrig (CH),
Anita Zumbühl (CH), Joy Frempong (CH),
Bartek Nowak (PL), Ryan Hardman(CA), Kate Donovan (UK), Kaspar König (NL)
Raquel Tapia (ES), Vasiliki Tsagkari (GR), Princess Hans (AU), Klaas Hübner (DE)
Andreas Zant (DE), Mariel Supka (DE), Jörg Hochapfel (DE), Seamus O`Donnell (IR)

If you made it all the way to here, I would also recommend the links below to
follow the Transfarmation CLOSELY. There will be some amazing opportunities to keep
on making culture and art without the Netherlands.

ARM400 vanaf 22. mei tot 30 juni 2010

english version below

«Op een dag wordt je wakker…» En dan blijk je in een gebied te wonen waar een keten van cultuurprojecten geïnstalleerd is.”
(G. Wevers; Via 2018)
Om deze droom realiteit te maken biedt Maastrichts rauwste experimentele kunstpodium zichzelf te huur aan.

kt_layout_01_def
ARM 400_persbericht_def
huurcontract_ARM400
huurcontract_ARM400
arm400_woonkrant

Continue reading ‘ARM400 vanaf 22. mei tot 30 juni 2010’

ARM400 from 22nd of May until 30th of June 2010

«One day you wake up…to find out that you live in a space where a chain of cultural projects are collocated.» (G. Wevers; Via 2018, concept for cultural capital Maastricht)

To make this dream come true the ARM, Maastricht’s most experimental art platform is for hire.

ARM400 press english
rental agreement ARM400

Continue reading ‘ARM400 from 22nd of May until 30th of June 2010’

TAKZ >> tekst over Artspace Rondeel Maastricht

Tijdelijke autonome (kunst) zone

Het hoofdidee achter de tijdelijke autonome zone gaat over plaatsen die dienen als alternatieve realiteiten dit in tegenstelling tot het heersende controlerende systeem. Specifieke tijden en plaatsen zijn toegewezen om chaos zijn gang te laten gaan, om psychologische en sociale mechanismen toe te staan zelfregulerend en
muterend het grensgebied te verkennen achter de gangbare uniforme realiteit.

Het doel is om individuen onder hun eigen condities zin en inhoud te laten vinden. Het creeren van een tijdelijke autonome zone vraagt om een levendige interactie en dialoog in die zin dat het een kunstvorm schept die onmogelijk is vast te leggen
en te begrijpen. In de leegte waar eerst stilstand en verveling heerste kunnen nu wilde fantasien in het echte leven wortel schieten.
Dit leven is geen representatie van verwachtingen en gewoonten maar het
authentieke leven zelf. Hier wordt de ongrijpbare werkelijk doorleeft en niet als
flauwe afspiegeling herbeleeft.

Underground (wikipedia)
Underground (ondergronds) is een term waarmee men activiteiten (bijvoorbeeld kunst- en muziekstromingen) aanduidt waar slechts voor een kleine groep mensen interesse voor heeft of van op de hoogte is en die ook niet overduidelijk aanwezig zijn in de maatschappij. Het begrip is omvat een engere betekenis van subcultuur die meer algemener van aard en waarvan de meeste mensen wel op de hoogte zijn, ondanks dat ze zich er niet bij aansluiten of er actief aan deelnemen, bij underground is de massa vaak niet eens op de hoogte van het verschijnsel. Vaak wordt promotie voor dergelijke activiteiten ook alleen ‘in het wereldje zelf’ gemaakt. Het is het tegenovergestelde van mainstream.

In de huidige wereld, waar via internet met zijn blogs en fora aparte karakters
(mutanten) en sub-culturen met elkaar kennis maken en samenwerking zoeken, zijn de happenings in de Zone van groot belang.
Als er al sprake is van broedplaatsen aan de rafelranden van de stad, dan zijn dat de uitgesproken plekken voor het uitwerken van frisse ideeen en experimenten
met bonafide verschijnselen. Mutanten hunkeren naar een tijdelijke autonome zone; blij als ze, heel onverwacht, in een Zone terecht komen.
Mutanten komen thuis in de Zone. De frisheid van de alternatieve realiteit die
steeds weer onstaat en nooit af is biedt weerbaarheid aan het voorgedachte,
de ingevulde wereld, vol van zekerheden en de handhaving van het status quo.
Naast de geografische zijn er ook culturele rafelranden. Die laatste zijn bij
uitstek het domein van de kunsten in al zijn verscheidenheid.
De Tijdelijke Autonome Kunst Zone (TAKZ) is niet de tijd en plaats ter illustratie
van (culturele) verschijnselen; de kunstuitingen zijn het verschijnsel zelf.
Wie er niet bij is zal nooit het belang van het gebeuren kunnen inzien.
Dat is dan ook de kern van TAKZ en immediatisme; kunst als een ludiek gebeuren
verre van vervreemding door bemiddeling van media.
Computer, software, video, synthesizer, radio en beamer zijn in de eerste plaats materiaal en gereedschap voor de kunstenaar. Reproductie van de happening
en zijn unieke setting doen altijd afbraak aan de directe lichamelijke waarneming.
Feest en spel zijn de basis van de TAKZ. De directheid van het gebeuren ligt in
de ervaring van geur, smaak, aanraking en het gevoel van lichamen in beweging.

(met dank aan B.A. en Hakim Bey)
Youtube

our video-archive is on youtube >> click below

it\'s our youtube archive!


Network


Join 4 other followers