TAKZ >> tekst over Artspace Rondeel Maastricht

Tijdelijke autonome (kunst) zone

Het hoofdidee achter de tijdelijke autonome zone gaat over plaatsen die dienen als alternatieve realiteiten dit in tegenstelling tot het heersende controlerende systeem. Specifieke tijden en plaatsen zijn toegewezen om chaos zijn gang te laten gaan, om psychologische en sociale mechanismen toe te staan zelfregulerend en
muterend het grensgebied te verkennen achter de gangbare uniforme realiteit.

Het doel is om individuen onder hun eigen condities zin en inhoud te laten vinden. Het creeren van een tijdelijke autonome zone vraagt om een levendige interactie en dialoog in die zin dat het een kunstvorm schept die onmogelijk is vast te leggen
en te begrijpen. In de leegte waar eerst stilstand en verveling heerste kunnen nu wilde fantasien in het echte leven wortel schieten.
Dit leven is geen representatie van verwachtingen en gewoonten maar het
authentieke leven zelf. Hier wordt de ongrijpbare werkelijk doorleeft en niet als
flauwe afspiegeling herbeleeft.

Underground (wikipedia)
Underground (ondergronds) is een term waarmee men activiteiten (bijvoorbeeld kunst- en muziekstromingen) aanduidt waar slechts voor een kleine groep mensen interesse voor heeft of van op de hoogte is en die ook niet overduidelijk aanwezig zijn in de maatschappij. Het begrip is omvat een engere betekenis van subcultuur die meer algemener van aard en waarvan de meeste mensen wel op de hoogte zijn, ondanks dat ze zich er niet bij aansluiten of er actief aan deelnemen, bij underground is de massa vaak niet eens op de hoogte van het verschijnsel. Vaak wordt promotie voor dergelijke activiteiten ook alleen ‘in het wereldje zelf’ gemaakt. Het is het tegenovergestelde van mainstream.

In de huidige wereld, waar via internet met zijn blogs en fora aparte karakters
(mutanten) en sub-culturen met elkaar kennis maken en samenwerking zoeken, zijn de happenings in de Zone van groot belang.
Als er al sprake is van broedplaatsen aan de rafelranden van de stad, dan zijn dat de uitgesproken plekken voor het uitwerken van frisse ideeen en experimenten
met bonafide verschijnselen. Mutanten hunkeren naar een tijdelijke autonome zone; blij als ze, heel onverwacht, in een Zone terecht komen.
Mutanten komen thuis in de Zone. De frisheid van de alternatieve realiteit die
steeds weer onstaat en nooit af is biedt weerbaarheid aan het voorgedachte,
de ingevulde wereld, vol van zekerheden en de handhaving van het status quo.
Naast de geografische zijn er ook culturele rafelranden. Die laatste zijn bij
uitstek het domein van de kunsten in al zijn verscheidenheid.
De Tijdelijke Autonome Kunst Zone (TAKZ) is niet de tijd en plaats ter illustratie
van (culturele) verschijnselen; de kunstuitingen zijn het verschijnsel zelf.
Wie er niet bij is zal nooit het belang van het gebeuren kunnen inzien.
Dat is dan ook de kern van TAKZ en immediatisme; kunst als een ludiek gebeuren
verre van vervreemding door bemiddeling van media.
Computer, software, video, synthesizer, radio en beamer zijn in de eerste plaats materiaal en gereedschap voor de kunstenaar. Reproductie van de happening
en zijn unieke setting doen altijd afbraak aan de directe lichamelijke waarneming.
Feest en spel zijn de basis van de TAKZ. De directheid van het gebeuren ligt in
de ervaring van geur, smaak, aanraking en het gevoel van lichamen in beweging.

(met dank aan B.A. en Hakim Bey)
Youtube

Advertisements

0 Responses to “TAKZ >> tekst over Artspace Rondeel Maastricht”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Network


Join 4 other followers

Advertisements

%d bloggers like this: